• Bannerkerman
  • banner05-iceep
  • Olympiad Armenia 12

 

معرفی ICEEP

 

گروه ICEEP (مرکز گسترش و آموزشESL درایران) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران  سعی در فراهم آوردن بستر مناسب، برای هرچه سریعتر نهادینه شدن تغییر نگرش در سطح طراحی مدارهای دیجیتال می نماید.

اهداف گروه ICEEP :

  • بسترسازی لازم برای توسعه و پیشبرد فناوری ESL در دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی
  • تربیت نیروی متخصص و فراهم آوردن ابزار لازم در زمینه‌های مختلف فناوری ESL
  • پژوهش در بخش‌های نوین این فناوری در جهت ارائه به مجامع علمی معتبر داخلی و خارجی

ما باور داریم با کمک بسته ها و کارگاه‌های آموزشی ، در چند سال آینده شاهد ورود نسل جدید و آموزش دیده ای از مهندسین به صنعت خواهیم بود که توانمندی بسیار بالایی برای پیشبرد فناوری طراحی دیجیتال خواهند داشت که با توجه به جوان بودن این گرایش در سطح جهانی، توانایی همگامی و رقابت با فناوری های روز جهان دور از ذهن نخواهد بود.

banner02-iceep